ขายชื่อโดเมนสวย

Domain Name Aftermarket

Name4Biz - Domain Name Aftermarket, All in dOt.

 • ขายโดเมนสวย สั้นกระชับ จำง่าย คีย์เวิร์ดตรง สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นเจ้าของชื่อโดเมน สามารถจัดการได้เอง 100%

 • เน้นขายชื่อโดเมน นามสกุลดอทคอม (.com)

 • จดกับผู้ให้บริการในประเทศ ติดต่อสะดวก มีเจ้าหน้าที่ออนไลน์ตอบข้อสงสัย

 • ตั้งค่าเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) ไปหาเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้

 • ป้องกันข้อมูลเจ้าของโดเมน Whois Protect Service Free!! (สงวนสิทธิ์บางโดเมน/ผู้ให้บริการ)

 • รับประกันการโอนย้ายโดเมนได้แน่นอน 100%

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง เช่น การย้าย การโอน การแก้ไขเพิ่มเติม

 • ไม่รวมการออกแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Builder บริการเพิ่มเติม)

 • ไม่รวมการบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting บริการเพิ่มเติม)

 • ไม่รวมการเข้ารหัสระหว่างต้นทางกับปลายทาง (SSL บริการเพิ่มเติม)

ขายชื่อเว็บไซต์ ขายชื่อโดเมน ชื่อดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ปักหมุดชื่อธุรกิจบนโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ name4biz - All in dOt : nAb : Name4Biz&Sale Domain Name (Domain Name Aftermarket)

โดเมน, โดเมนเนม, ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ คืออะไร ?

ชื่อโดเมน คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ (เรียกว่าเว็บโฮสติ้ง) ในด้านเทคนิคโดยปกติแล้วจะได้เป็นชุดตัวเลขที่เรียกเป็นหมายเลขไอพี จะมีประโยชน์เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและสะดวกในกรณีย้ายที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ คือถึงแม้ว่าราจะสำรองข้อมูลแล้วย้ายเว็บโฮสติ้ง(หมายเลขไอพีเปลี่ยนไปก็ตาม) เพียงแค่ทำการ Redirect หรือ URL Forwarding ชื่อโดเมนไปยังหมายเลขไอพีของโฮสติ้งใหม่เท่านั้น เราก็ยังสามารถทำให้ชื่อโดเมนเดิมเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลเดิมได้นั้นเองเป็นประโยชน์ต่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ในปัจจุบันประเทศไทยเราสามารถจดชื่อโดเมนโดยใช้ได้ทั้งอักษรในภาษาอังกฤษและอักษรในภาษาไทยก็ได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่สามารถใช้อักษรปะปนกันได้นะ ยกเว้นผสมกับตัวเลข) ชื่อโดเมนจำเป็นต้องเช่าชื่อเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่นามสกุลของชื่อโดเมนนั้น ๆ (เช่น .com ดอทคอม .biz ดอทบิช .net ดอทเน็ท หรืออื่น ๆ เป็นต้น

ชื่อโดเมนสวย หรือ ชื่อเว็บไซต์สวย ควรเป็นแบบไหน ?

ชื่อโดเมนนั้นนอกจากเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะชื่อโดเมนและนามสกุลโดเมนจะไม่สามารถจดชื่อซ้ำกันได้แล้วนั้น เราจำเป็นต้องมีความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน สามารถบริหารจัดการเองได้ 100% สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ชื่อโดเมนสวยหรือชื่อเว็บไซต์สวย ควรต้องมีคือ

 • ใช้ชื่อโดเมนที่มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • เป็นคำสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน

 • ใช้ชื่อโดเมนสั้น และสร้างความน่าจดจำ

 • มีคำหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในชื่อโดเมนนั้น

 • ใช้คำง่าย ๆ ที่สามารถพิมพ์ได้สะดวก

 • ด้วยความคุ้นเคย (กรณีที่ชื่อโดเมนดังกล่าวยังว่างให้สามารถจดได้) ควรเลือกจดนามสกุล .com เพื่อความน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติและองค์ประกอบของชื่อโดเมน มีอะไรบ้าง ?

 • ชื่อโดเมน เป็นตัวอักษร 1-63 ตัวอักษร, ตัวเล็กตัวอถือว่าเหมือนกัน และสามารถใช้ "-" ยัติภังค์ (hyphenated) คั่นระหว่างตัวอักษรได้ด้วย แต่ห้ามเว้นวรรค

 • นามสกุล เป็นชื่อต่อท้ายเพื่อจำแนกประเภทของชื่อว่าเกี่ยวกับอะไร ปัจจุบันถือว่า .com เป็นนามสกุลหลักใช้ได้ทุกกลุ่ม, นิยมใช้แทนกลุ่มการค้าหรือบริษัท (commercial), ส่วน .net นิยมใช้แทนกลุ่มเครือข่าย (network) และ .org นิยมใช้แทนกลุ่มองค์กร (organization) ต่อมาก็มีการเพิ่มนามสกุลอีกมากมายในปัจจุบัน เรียกนามสกุลมาใหม่ว่า new gTLD (gTLD ซึ่งย่อมาจาก Generic top-level domains)

ชื่อโดเมนประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วน คือ ชื่อโดเมน, นามสกุล และซับโดเมน เช่น https://abcde.name4biz.com ชื่อโดเมนเมนคือ name4biz, นามสกุล .com และซับโดเมนคือ abcde นั้นเอง